Plavi dizel

Plavi dizel

Plavi dizel je Eurodizel obojan plavim markerom zbog kontrole potrošnje. Karakteristike plavog dizela na našoj benzinskoj postaji i u dostavi jednake su karakteristikama Eurodizela prema europskoj normi EN 590.

  • Kvaliteta plavog dizela posebno dolazi do izražaja kod novih traktorskih i brodskih motora jer zbog niskog sadržaja sumpora i minimalnog udjela nečistoća ne stvara nikakve probleme (začepljenja, blokade) kod sofisticiranih motora.
  • Plavi dizel pogodan je za sve vrste i generacije motora jer zbog svojih karakteristika produljuje radni vijek motora i za nekoliko tisuća kilometara te istodobno produljuje vijek filtera i katalizatora.

Dostavu možete naručiti na Vašu lokaciju putem:

Plavi dizel isporučujemo na kupčevu lokaciju: poljoprivredne objekte, plovila ili prema zahtjevu kupaca koji imaju pravo korištenja plavog dizela. Korisnici plavog dizela prilikom kupnje moraju predočiti GP ili GPR karticu.

U slučaju da su Vam potrebne manje količine Plavi dizel možete direktno preuzeti na:

BP Pazin-Zapad, Stancija Pataj 45 A
Radno vrijeme: 07:00 do 23:00 h
(svaki radni dan, nedjelja i blagdan)

Copyright Etradex 2024. Pravila privatnosti