Eurosuper 95

Eurosuper 95

Eurosuper 95 je gorivo visoke kvalitete koje odgovara najvišim europskim standardima EN 228. Zbog niskog udjela sumpora i olova naziva se bezsumporni i bezolovni motorni benzin.

Karakteristike proizvoda:

  • Zbog sumpora kojeg ima manje od 10 ppm (mg/kg) učinkovitost rada sustava za obradu ispušnih plinova je visoka.
  • Sadržaj olefina i aromata je mnogo niži od dopuštenih vrijednosti prema normi EN 228 što je važno zbog mogućnosti pojave taloga u motoru pri višim vrijednostima.
  • Tlak para je dovoljno visok da osigura lako paljenje motora bez obzira na to je li motor hladan ili zagrijan, a istodobno ne prelazi dozvoljenu granicu isparljivosti zbog čega se smanjuje emisija štetnih plinova i utjecaj na okoliš.

Zahtjeve norme možete pronaći na ovom linku.

Eurosuper 95 možete pronaći na našim benzinskim postajama (BP Pazin Zapad i BP Sošići) ili naručiti dostavu na željenu lokaciju (052/693-130; 0800 11 33, info@etradexgorivo.hr )

Sigurnosno-tehnički list za Eurosuper: STL Eurosuper

Copyright Etradex 2024. Pravila privatnosti